Product Highlight

DOWNLOAD
Get A Business Control ช่วยให้คุณบริหารงานจัดซื้อและสต็อกสินค้าได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ค้นหาข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว เชื่อมโยงข้อมูลทุกส่วนเข้าด้วยกัน ตรวจสอบข้อมูลได้ง่าย ไม่สับสน และปลอดภัยด้วยสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ในการเข้าถึงระบบในส่วนต่างๆ โดยละเอียด

เข้างานง่าย ด้วยภาพเมนู

เมื่อเริ่มต้นเข้างาน คุณจะพบกับหน้าจอแสดงเส้นทางระบบงานในแบบ Graphic ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงเมนูงานได้อย่างง่ายดาย

รูปภาพ Icon แสดงแทนเมนูต่างๆ พร้อมหัวข้องานเป็นภาษาไทย และเส้นทางการทำงานหรือ Work Flow ที่เชื่อมโยงระบบเข้าด้วยกัน ทำให้ผู้ใช้ทราบว่าจะเข้าถึงงานที่ต้องการได้จากส่วนใด และงานที่ทำเสร็จแล้วจะไปปรากฏในส่วนใดต่อสะดวกต่อการทำความเข้าใจและเริ่มต้นใช้งานระบบ

DOWNLOAD

เมนูคำสั่งพร้อมคำอธิบาย

เมนูคำสั่งของ Get A Business Control เป็นเมนูแบบ 2 บรรทัด ประกอบด้วยคำสั่งหลักและคำอธิบายคำสั่งนั้นๆทางด้านล่าง ทำให้ผู้ใช้สามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจกับคำสั่งในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายจากคำอธิบายที่มีประกอบในคำสั่งนั้นๆ

นอกจากนี้ เมนูคำสั่งของเรายังแบ่งหมวดหมู่ของคำสั่งออกจากกัน ทำให้มองหาง่าย เป็นระเบียบและสามารถค้นหาคำสั่งได้อย่างรวดเร็ว

DOWNLOAD

จดจำการทำงานสุดท้ายของผู้ใช้

เมื่อผู้ใช้ออกจากระบบงาน ระบบจะจดจำหน้าต่างและข้อมูลการทำงานสุดท้ายของผู้ใช้เก็บไว้ เมื่อผู้ใช้เข้างานครั้งใหม่จะสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้เปิดหน้าต่างงานที่ปิดไปครั้งสุดท้ายขึ้นมาด้วยหรือไม่ และเมื่อหน้าต่างงานถูกเปิดขึ้นมา ข้อมูลที่ผู้ใช้ทำการบันทึกไว้ครั้งสุดท้ายจะถูกเปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติพร้อมกัน ข้อดีของฟีเจอร์การทำงานนี้คือ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานต่อเนื่องจากเดิมที่ค้างไว้ได้ในทันที โดยผู้ใช้ไม่ต้องนึกว่าตนเองทำงานถึงจุดไหน แม้ช่วงเวลาที่ไม่ได้เปิดใช้งานอาจจะยาวนาน เช่น ช่วงวันหยุดต่อเนื่อง เป็นต้น

DOWNLOAD

ค้นหา, จัดเรียง ได้ทุกหน้าจอในทุกคอลัมน์

คุณไม่ต้องกังวลว่า ข้อมูลที่คุณได้บันทึกลงในระบบฐานข้อมูลจะไม่สามารถหาเจอได้ เพราะใน Get A Business Control ออกแบบให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลเก่าด้วยตนเองได้อย่าง่ายๆ และค้นได้จากทุกคอลัมภ์ในตารางที่ปรากฏบนหน้าจอการทำงาน การค้นหาสามารถทำได้ทั้งแบบ Incremental Search คือการค้นทีละตัวอักษรตามการคีย์ข้อมูล และการค้นแบบกรองข้อมูลหรือ Filter นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดเรียงข้อมูลได้ทุกคอลัมภ์ในตาราง จัดเรียงหลายคอลัมภ์ได้พร้อมกัน และยังสามารถเลือกจัดเรียงได้ทั้งแบบ Ascending และ Descending พร้อมกันได้อีกด้วย

DOWNLOAD

MDI-Tab Application

สลับหน้าจอได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วด้วยเมนูหน้าต่างแบบ Tab ลักษณะเดียวกับที่มีในโปรแกรม Browser ทั่วไป ซึ่งเป็นที่นิยมสำหรับ Application ต่างๆ ในสมัยนี้ ในขณะเดียวกัน Get A Business Control ยังแสดงหน้าต่างในแบบ MDI หรือ Multiple Document Interface ซึ่งทำให้สามารถย่อ-ขยายหน้าต่างเพื่อทำการเปรียบเทียบข้อมูลในแต่ละหน้าจอได้ เพิ่มความสะดวกแก่ผู้ใช้ที่ต้องการทำงานหลายหน้าต่างพร้อมกัน และยังคงสามารถดูข้อมูลในหน้าต่างอื่นๆ พร้อมกันได้

DOWNLOAD

Multi-Action with Mouse

Business Application ส่วนใหญ่ของไทยออกแบบให้ใช้คีย์บอร์ดในการคีย์ข้อมูลให้ได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องโดยไม่จำเป็นต้องละมือออกจากแป้นพิมพ์ Application ของ Get A Software ก็เช่นเดียว เราออกแบบให้ผู้ใช้ใช้ประโยชน์จากแป้นพิมพ์ได้อย่างต่อเนื่อง แต่เราไม่ละเลยที่จะใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์อย่างเช่น “เมาส์” ที่อยู่คู่กับคอมพิวเตอร์มานานหลายสิบปี คุณสามารถใช้เมาส์คลิกเลือกข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มพร้อมกันจำนวนหลายข้อมูลได้ ช่วยลดความผิดพลาดและย่นระยะเวลาในการทำงานลงได้อย่างมาก

DOWNLOAD

Multi-Currencies, Multi-Units & Multi-Warehouses support

การซื้อขายในแบบหลายสกุลเงิน หรือการทำการซื้อขายกับต่างประเทศไม่ได้มีเฉพาะธุรกิจข้ามชาติขนาดใหญ่เท่านั้น SME ในยุคโลกาภิวัติก็มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างประเทศได้ เราจึงทำให้ระบบของเราสนับสนุนการใช้งานหลายสกุลเงินโดยที่คุณไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มสำหรับฟังก์ชั่นการแปลงอัตราแลกเปลี่ยนแต่อย่างใด นอกจากนี้ระบบของเรายังสนับสนุนการซื้อขายแบบหลายหน่วยนับ ทำให้มีความยืนหยุ่นในการสั่งซื้อสินค้าและการเบิกใช้งานซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นหน่วยเดียวกัน และคุณสามารถกำหนดการแปลงหน่วยได้มากอย่างไม่มีจำกัดอีกด้วย

DOWNLOAD

ระบบวางแผนการจัดซื้อ ให้คุณสั่งซื้อได้พอดีกับความต้องการ

คุณอาจไม่พบระบบการวางแผนการจัดซื้อได้ใน Application ในระดับเดียวกับ Get A Business Control โดยทั่วไป เนื่องจากฟังก์ชั่นสำหรับการวางแผนการจัดซื้อมักจะมีอยู่เฉพาะในระบบขนาดใหญ่ ซึ่งมีสินค้าจำนวนมาก และมีหลายแผนกทำงานร่วมกัน ทำให้ยากต่อการจัดซื้อที่จะรวบรวมข้อมูลความต้องการที่ถูกต้องได้ แต่ Get A Software เล็งเห็นว่า แม้จะไม่ใช้ธุรกิจขนาดใหญ่ แต่การจัดซื้อให้พอดีกับความต้องการก็มีความจำเป็นเช่นกัน เพื่อไม่ให้มีสต็อกคงค้างมากเกินไปจากการประมาณการสั่งซื้อที่ผิดพลาด หรือไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ทันเวลาเนื่องจากการสั่งซื้อน้อยเกินไป ระบบวางแผนการจัดซื้อของเรา จะช่วยให้คุณตัดสินใจสั่งซื้อให้พอดีกับความต้องการได้โดยง่าย

DOWNLOAD

Inventory Control ตรวจนับและปรับยอดตอนสิ้นงวด

นอกจากการควบคุมการเบิกจ่ายสินค้าตามปกติของระบบสต็อกแล้ว Get A Business Control ยังมีระบบ Inventory Control เพื่อให้คุณสามารถบันทึกการตรวจนับสินค้าในคลัง และปรับปรุงคลังสินค้าทั้งจำนวนและราคาให้ตรงกับที่นับได้ตอนสิ้นงวดนั้น คุณสามารถดูรายงานเปรียบเทียบก่อนการปรับปรุงคลังสินค้า และหลังปรับปรุงคลังสินค้าได้ ส่วนการบันทึกสินค้าคงคลัง ระบบของเราสามารถทำการบันทึกความเคลื่อนไหวได้ทั้งแบบ FIFO, LIFO หรือ Average โดยที่สามารถกำหนดที่ตัวสินค้าแต่ละตัวได้ ดังนั้นใน 1 คลังสินค้าของคุณ อาจมีทั้งแบบ FIFO, LIFO หรือ Average ได้ ขึ้นอยู่กับการกำหนดการบันทึกข้อมูลทางบัญชีของคุณ

DOWNLOAD

ระบบสร้างเอกสารอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาการทำงาน

Get A Business Control นำเสนอการทำงานที่ง่ายและประหยัดเวลาให้กับคุณด้วยระบบการสร้างเอกสารอัตโนมัติ ระบบนี้จะช่วยให้คุณสามารถสร้างเอกสารที่ต่อเนื่องเป็นชุดจากข้อมูลที่มีอยู่เดิมได้โดยไม่ต้องเสียเวลาในการพิมพ์ข้อมูลใหม่ เช่น การออกเอกสารใบสอบถามราคาหรือใบสั่งซื้อจากแผนการสั่งซื้อ หรือการออกเอกสารใบสั่งซื้อจากใบสอบถามราคาที่ได้รับราคาตอบกลับแล้ว เป็นต้น

DOWNLOAD

สถานะเอกสาร ช่วยควบคุมและแยกแยะเอกสาร

ในการทำงานที่ประกอบด้วยคนจำนวนมาก รวมถึงเอกสารที่เกิดขึ้นจำนวนมากมาย หลายครั้งเกิดความสับสนว่าเอกสารใดใช้งานหรือไม่ใช้งาน เอกสารใดทำเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วหรือกำลังอยู่ในระหว่้างดำเนินการ เอกสารใดได้รับการอนุมัติหรือไม่ผ่านการอนุมัติ ทั้งหมดนี้ในการทำงานโดยทั่วไปคุณอาจแก้ปัญหาด้วยการลบข้อมูลที่ไม่ต้องการทิ้งไป แต่ในระบบของเราคุณสามารถใช้สถานะเอกสารในการแยกแยะลำดับขั้นความสำคัญของเอกสารออกจากกันได้อย่างง่ายๆ และในแต่ละสถานะยังสามารถกำหนดความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเอกสารที่อนุมัติแล้วได้ ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบย้อนหลัง ลดความผิดพลาดและความสับสนในการทำงานได้เป็นอย่างดี

DOWNLOAD

ส่งข้อมูลออกไปยัง MS-Excel ได้ทุกหน้าจอ

ในหลายกรณีรายงานที่มีมาพร้อมกับระบบ ไม่สามารถสนองตอบความต้องการของผู้ใช้งานได้ทั้งหมด ในบางครั้งคุณต้องการนำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์ แต่ไม่สามารถหาได้จากรายงานภายในระบบ และไม่สามารถหาวิธีการง่ายๆ ที่จะนำข้อมูลเหล่านั้นออกมา ทั้งๆ ที่ข้อมูลที่คุณต้องการถูกบันทึกไว้อยู่แล้วในระบบของคุณ Get A Software ทราบดีถึงความต้องการนี้ เราจึงออกแบบให้ระบบของเราสามารถส่งออกข้อมูลไปยังโปรแกรม MS-Excel ได้ในทุกหน้าจอการทำงาน เพื่อให้คุณมีอิสระที่จะนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพิ่มเติมด้วยตนเองได้ ไม่จำกัดอยู่แต่เฉพาะรายงานที่มีให้ และเรายังมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ที่ให้คุณสามารถกำหนดสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบทำได้เท่านั้น

DOWNLOAD

นำข้อมูลเข้าได้จาก MS-Excel

นอกจากการส่งออกข้อมูลไปยัง MS-Excel ได้ในคลิกเดียวแล้ว Get A Business Control ยังสามารถนำข้อมูลเข้าจาก MS-Excel ได้อีกด้วย งานในส่วนกำหนดค่าเริ่มต้น เช่น รายชื่อสินค้า, รายชื่อ Supplier, รายชื่อพนักงาน ฯลฯ คุณสามารถนำข้อมูลที่ทำไว้ใน MS-Excel Import เข้ามายังระบบของเราได้อย่างง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน คือ 1. เลือกแฟ้ม 2. กำหนดคอลัมน์ที่ตรงกัน 3. นำเข้า ช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการเริ่มต้นระบบ ไม่จำเป็นต้องคีย์ข้อมูลเข้าระบบใหม่ทั้งหมด หากคุณมีข้อมูลเดิมที่อยู่ในรูปของ MS-Excel อยู่แล้วได้

DOWNLOAD

แนบไฟล์ทุกประเภทได้อย่างไม่จำกัดในทุกหน้าจองานเอกสาร

Get A Business Control ให้คุณสามารถแนบไฟล์เอกสารสำคัญอื่นๆ ไว้กับหน้างานเอกสารของโปรแกรมได้อย่างไม่จำกัดจำนวนและไม่จำกัดประเภทเอกสาร ด้วยวิธีการลากและวางจาก Windows Explorer ก็สามารถแนบไฟล์เอกสารได้ทันที เพื่อให้คุณสามารถเก็บเอกสารต้นฉบับที่ได้รับจากลูกค้าหรือ Supplier ไว้ใช้สำหรับอ้างอิงได้ เช่น เอกสาร Invoice ที่เป็น .pdf ที่ได้รับจาก Supplier หรือเอกสารอนุมัติการสั่งซื้อที่มีลายเซ็นต์ผู้บริหารที่ได้จากการสแกน เป็นต้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถค้นหาเอกสารที่เก็บไว้ทั้งหมดได้อย่างง่ายๆ รวมทั้งสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารแนบต่างๆ ตามหน้างานนั้นๆ ได้อีกด้วย

DOWNLOAD

รองรับ Barcode และใส่รูปสินค้าได้ไม่จำกัด

Get A Business Control รองรับบาร์โค้ดหลากหลายมาตรฐานและให้คุณกำหนดได้ด้วยตัวเอง เช่น Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13 หรือ UPC-A, UPC-E เป็นต้น คุณสามารถเพิ่มข้อมูลสินค้าด้วยเครื่องยิงบาร์โค้ดได้ในทุกหน้าจองานเอกสาร และสามารถค้นหาสินค้าตามรหัสบาร์โค้ดได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้คุณยังสามารถใส่รูปภาพสินค้าได้อย่างไม่จำกัด และสามารถแสดงรูปภาพสินค้าได้ในทุกหน้าจองานที่มีการเลือกสินค้า เพิ่มความสะดวก และลดความผิดพลาดในการทำงานของคุณได้เป็นอย่างดี

DOWNLOAD

รายงานรวมกว่า 40 รูปแบบ

Get A Business Control มีรายงานรวมกว่า 40 รูปแบบ ช่วยให้คุณไม่พลาดข้อมูลสำคัญในส่วนต่างๆ ทำให้สามารถวิเคราะห์และรู้ความเคลื่อนไหวข้อมูลทางธุรกิจคุณได้อย่างละเอียดชัดเจนในทุกส่วนงาน ทั้งรายงานในส่วนงานจัดซื้อ งานรับสินค้า และงานคลังสินค้า เช่น รายงานสรุปรายการขอสั่งซื้อ, รายงานประวัติการสอบถามราคา, รายงานเปรียบเทียบราคาสอบถาม, รายงานสรุปรายการสั่งซื้อ, รายงานบัญชีคุมสินค้า หรือรายงานความเคลื่อนไหวสินค้าคงคลัง เป็นต้น นอกจากนี้ในทุกหน้ารายงานของเรา คุณยังสามารถส่งข้อมูลออกไปยัง MS-Excel เพื่อวิเคราะห์เพิ่มเติมได้อีกด้วย และคุณสามารถกำหนดเงื่อนไขการเรียกข้อมูลรายงานได้อย่างยืดหยุ่น นี่เป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่งที่จะทำให้คุณมั่นใจได้ว่า ไม่ว่าคุณต้องการข้อมูลแบบใด ก็หาได้จากรายงานที่เราเตรียมไว้ให้เสมอ

DOWNLOAD

Preview เอกสารในหน้าจองาน แก้ไขแบบฟอร์มได้ด้วยตัวคุณเอง

เมื่อบันทึกเอกสารเสร็จ คุณสามารถดูแบบพิมพ์ในหน้าจองานเดิมได้ในทันที และสามารถใช้คุณสมบัติ Multi-Action ในการเลือกเอกสารเพื่อทำการพิมพ์ต่อเนื่องได้อย่างอิสระ เพียงแค่คลิกเลือกเอกสารที่ต้องการในส่วนแสดงรายการทางด้านซ้ายมือเท่านั้น เรามีเครื่องมือให้คุณสามารถแก้ไขหรือออกแบบเอกสารได้ด้วยตัวคุณเองอย่างง่ายๆ คุณสามารถแก้ไข, สร้างใหม่และบันทึกเก็บไว้ใช้ในครั้งต่อไปได้อย่างไม่จำกัดอีกด้วย นอกจากนี้เรายังเตรียมแบบฟอร์มเอกสารในเบื้องต้นไว้ ให้คุณเลือกใช้งานหรือแก้ไขจากแบบฟอร์มของเราได้ทันที เพิ่มความสะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการเริ่มต้นใช้งานสำหรับคุณ

DOWNLOAD

ระบบความปลอดภัยและสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล

การทำงานร่วมกันย่อมมีหลายฝ่ายหลายแผนกรับผิดชอบงานแตกต่างกันไป Get A Business Control มีระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลที่คุณสามารถกำหนดสิทธิ์ได้อย่างละเอียดในทุกหน้าจอการทำงาน ทั้งนี้เพื่อให้คุณสามารถกำหนดนโยบายการเข้าใช้ข้อมูลของคุณเองได้อย่างเต็มที่ คุณสามารถกำหนดสิทธิ์ในการเปิดดูข้อมูล, การเพิ่มข้อมูล, การแก้ไขข้อมูล, การลบข้อมูล รวมถึงการส่งออกและการพิมพ์ข้อมูล นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดสิทธิตามสถานะเอกสารได้อีกด้วย เช่น สามารถกำหนดได้ว่าใครบ้างที่มีหน้าที่ในการอนุมัติเอกสาร หรือใครสามารถพิมพ์เอกสารในสถานะใดได้บ้าง เป็นต้น

DOWNLOAD

ไม่จำกัดจำนวนการใช้งานแฟ้มฐานข้อมูล

ซอฟต์แวร์ระบบงานโดยส่วนมากจะจำกัดแฟ้มฐานข้อมูล หรือกำหนดให้สามารถใช้ข้อมูลจากแฟ้มฐานข้อมูลได้เพียงแฟ้มเดียวในแบบตายตัว หมายความว่าไม่สามารถสร้าง หรือเปลี่ยนไปใช้แฟ้มฐานข้อมูลแฟ้มอื่นๆได้ เหตุผลข้อจำกัดสามารถเป็นได้ทั้งเรื่องการตลาดและเรื่องทางเทคนิค แต่สำหรับ Get A Business Control เปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถสร้างแฟ้มฐานข้อมูลเพิ่มด้วยตนเองได้อย่างไม่จำกัด และสามารถเลือกใช้แฟ้มฐานข้อมูลที่ต้องการเข้าใช้ได้เองตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้เกิดความสะดวกในการกำหนดนโยบายและทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการแฟ้มฐานข้อมูลด้วยตนเองได้

DOWNLOAD

สำรองข้อมูลอัตโนมัติแม้ขณะกำลังใช้งาน (Hot Backup)

ระบบแผนสำรองข้อมูลอัตโนมัติมักจะมีในระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีราคาแพงเป็นเรื่องปกติ แต่สำหรับระบบฐานข้อมูลแบบ Open Source โดยทั่วไปจะไม่มีโปรแกรมสำรองข้อมูลอัตโนมัติในแบบที่มีส่วนติดต่อกับผู้ใช้ในแบบ Graphic ติดมาให้ด้วย แต่สำหรับ Get A Business Control แล้ว เราพัฒนาระบบแผนสำรองข้อมูลอัตโนมัติติดตั้งมาพร้อมกับชุดซอฟต์แวร์ของเรา ให้คุณสามารถจัดทำแผนการสำรองข้อมูลตามเวลาที่กำหนดได้ในแบบง่ายๆ และนอกจากนี้ระบบการสำรองข้อมูลที่เราพัฒนาขึ้นยังสามารถทำการสำรองข้อมูลได้แม้ในขณะที่มีการใช้งานแฟ้มฐานข้อมูลอยู่ ทำให้การทำงานของคุณลื่นไหลไม่สะดุด ในขณะที่สร้างความปลอดภัยให้กับข้อมูลของคุณได้ในทุกเวลา

DOWNLOAD

Firebird SQL : Powerful Open Source Database System

Firebird เป็นระบบฐานข้อมูล RDBMS (Relational Database Management System) แบบ Open Source ที่มีประสิทธิภาพ ได้รับการพัฒนาต่อเนื่องมาอย่างยาวนานเกินกว่า 10 ปี มีผู้ใช้งานมากมายอยู่ทั่วโลก และมี Community ที่เข้มแข็ง Firebird เป็นหนึ่งในระบบฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับในเรื่องประสิทธิภาพ มีการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างกว้างขวาง สามารถบำรุงรักษาง่าย ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ ช่วยคุณประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล เราจึงเลือกใช้ Firebird เป็นฐานข้อมูลหลักของ Get A Business Control

คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ ของ Firebird ได้ที่ Firebird SQL Official Website

Feature Table

DOWNLOAD
ตารางแสดงรายการฟีเจอร์ Get A Business Control
FeaturesDescription
แฟ้มข้อมูล
ระบบฐานข้อมูลหลักหรือฐานข้อมูลเก็บค่า Configuration ของระบบRDBMS : Firebird 2.5
ระบบฐานข้อมูลใช้งานRDBMS : Firebird 2.5
จำนวนแฟ้มฐานข้อมูลหลัก1
จำนวนแฟ้มฐานข้อมูลใช้งานไม่จำกัด (ตาม Package ที่เลือกใช้)
จำนวนบริษัทที่สนับสนุน1 บริษัท / 1 แฟ้มฐานข้อมูลใช้งาน
จำนวนการติดต่อเข้าใช้ระบบตามจำนวน Concurrent license
ระบบสำรองข้อมูลและการเรียกคืนฐานข้อมูล (Backup & Restore)สนับสนุน
ระบบสำรองข้อมูลขณะใช้งาน (Hot Backup)สนับสนุน
ระบบตั้งเวลาการสำรองฐานข้อมูลแฟ้มอัตโนมัติสนับสนุน, สร้างแผนสำรองข้อมูลในแบบ GUI
จำนวนแฟ้มที่รองรับสำหรับทำการสำรองข้อมูลในเวลาเดียวกันสูงสุด 16 แฟ้ม
ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล
กำหนดกลุ่มผู้ใช้งานไม่จำกัด
กำหนดผู้ใช้งานและรหัสผ่านไม่จำกัด / สนับสนุนการตั้งรหัส
เข้ารหัสข้อมูลสำหรับรหัสผ่านผู้ใช้งานและรหัสผ่านฐานข้อมูลสนับสนุน
แฟ้มฐานข้อมูลผู้ใช้และระบบรักษาความปลอดภัยแยกจากฐานข้อมูลใช้งาน
สามารถตั้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านฐานข้อมูลที่กำหนดตามระบบฐานข้อมูลได้สนับสนุน
ระบบสิทธิการเข้าใช้งานกำหนดตามกลุ่มผู้ใช้สนับสนุน
กำหนดให้แฟ้มฐานข้อมูลใช้งานเป็นแบบ “อ่านอย่างเดียว” โดยไม่ต้องเปลี่ยนสิทธิการใช้งานสนับสนุน
มีระบบสถานะเอกสาร เพื่อควบคุมการทำงานเอกสารสนับสนุน, มี 6 สถานะ ได้แก่ จัดเตรียม, แก้ไข, ตรวจสอบ, ยกเลิก, อนุมัติ, ปิด
มีระบบป้องกันการแก้ไขเอกสาร ในเอกสารที่ทำการอนุมัติแล้วสนับสนุน
สิทธิเบื้องต้นในการจัดการใช้งานข้อมูลที่สามารถกำหนดได้เรียกดู, เพิ่ม, แก้ไข, ลบ, ส่งออก
สิทธิในการจัดการเอกสารตามสถานะเอกสารกำหนดได้ทุกสถานะ
สิทธิในการพิมพ์และแก้ไขแบบฟอร์มเอกสารกำหนดได้ 3 แบบ Preview, Print, Design
สามารถกำหนดสิทธิ์ได้ตามหน้าจองานสนับสนุน, กำหนดได้ทุกหน้าจองาน
เกี่ยวกับข้อมูลสินค้า
สามารถกำหนดหมวดหมู่สินค้าได้ไม่จำกัด
ระดับการจำแนกกลุ่มสินค้า5 ระดับ ได้แก่ กลุ่ม, ประเภท, ชนิด, หมวด, ยี่ห้อ
การบันทึกสินค้าคงคลัง3 แบบ ได้แก่ FIFO, LIFO และ Average
กำหนดบันทึกสินค้าคงคลังได้ตามสินค้าทุกรหัส (สนับสนุนการบันทึกสินค้าแบบ ABC)สนับสนุน, แยกได้ทุกรหัสสินค้า
สนับสนุนการแปลงหน่วยสินค้า หน่วยเล็กเป็นหน่วยใหญ่ หรือหน่วยใหญ่เป็นหน่วยเล็กสนับสนุน, ไม่จำกัดจำนวนการแปลงหน่วย
กำหนดให้ปัดเศษขึ้นหรือลงอัตโนมัติจากการแปลงหน่วยที่ไม่ลงตัวได้สนับสนุน
สนับสนุนการบันทึกหลายหน่วยสินค้าต่อ 1 เอกสารต่อ 1 สินค้า เช่น สินค้า A เอกสาร B สามารถบันทึกได้ทั้งหน่วยกล่องและชิ้นในเอกสารเดียวกันสนับสนุน
กำหนดจำนวนต่ำสุด-สูงสุดของสินค้าที่ต้องการให้มีในคลังได้สนับสนุน
กำหนดหน่วยสั่งซื้อสินค้าแยกจากหน่วยจัดเก็บได้สนับสนุน
สนับสนุนการบันทึก Serial No. / Lot No. สำหรับสินค้าในการรับเข้าหรือจ่ายออกได้สนับสนุน
ปรับปรุงต้นทุนสินค้าทันทีที่ทำการบันทึกข้อมูลรับเข้าหรือจ่ายออกสนับสนุน
บันทึกรูปภาพสินค้าได้ไม่จำกัด สนับสนุนไฟล์ประเภท .jpg, .jpeg, .bmp
ขนาดไฟล์รูปภาพที่บันทึกได้< 2 GB.
การลากและวาง (Drag & Drop) จาก Windows Explorer เมื่อบันทึกไฟล์ภาพสนับสนุน เลือกได้แบบ Multiple Select
สามารถกำหนด Barcode ให้สินค้าได้สนับสนุน
ประเภท Barcode ที่สนับสนุนCodebar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 character A, Code 128 character B, Code 128 character C, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E
เพิ่มข้อมูลสินค้าใหม่ด้วย Barcode ในทุกหน้าจองานสนับสนุน
ค้นหาสินค้าด้วย Barcode ในทุกหน้าจอเลือกสินค้าสนับสนุน
แสดงรูปสินค้าในหน้าจออื่นๆขณะทำการเลือกสินค้าสนับสนุน
คุณสมบัติทั่วไป
สามารถเพิ่มข้อมูลพร้อมกันหลายข้อมูลได้ (Multiple Insert)สนับสนุน
สามารถลบข้อมูลพร้อมกันหลายข้อมูลได้ (Multiple Delete)สนับสนุน
สนับสนุนการทำงานหลายหน้าต่างพร้อมกันได้สนับสนุน
สามารถย่อ-ขยายหน้าต่างทำงานภายในหน้าต่างหลักได้สนับสนุน
สามารถส่งออกข้อมูลไปยัง MS-Excel ได้สนับสนุน, ทุกหน้าจอทำงานและหน้าจอรายงาน
สามารถนำข้อมูลเข้าจาก MS-Excel ได้สนับสนุน, เฉพาะหน้าจองานกำหนดรหัสตั้งต้นต่างๆ
เก็บประวัติการเชื่อมต่อเข้าใช้งานของผู้ใช้สนับสนุน
บันทึกชื่อผู้ใช้ที่ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลครั้งสุดท้ายสนับสนุน, ทุกหน้าจอทำงาน
บันทึกชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ที่ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลครั้งสุดท้ายสนับสนุน, ทุกหน้าจอทำงาน
บันทึกวันที่และเวลาที่ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลครั้งสุดท้ายสนับสนุน, ทุกหน้าจอทำงาน
บันทึกชื่อ-วันเวลาผู้เปลี่ยนแปลงสถานะเอกสารสนับสนุน, เฉพาะหน้าจองานเอกสาร
เก็บประวัติการปรับปรุงข้อมูลเอกสารสนับสนุน, เฉพาะการแก้ไขเอกสารที่อนุมติแล้ว
สามารถแก้ไขรูปแบบหรือแบบฟอร์มรายงานและเอกสารสนับสนุน, ทุกแบบฟอร์ม ทุกแบบรายงาน
ระบบคัดลอกข้อมูล เพิ่มข้อมูลใหม่โดยคัดลอกจากข้อมูลเดิมที่มีอยู่สนับสนุน, ทุกหน้าจอทำงาน
จำนวนตัวอักษรสูงสุดของรหัสข้อมูล20 ตัวอักษร
จำนวนตัวอักษรสูงสุดของเลขที่เอกสาร30 ตัวอักษร
สามารถกำหนดรหัสข้อมูลและเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ (Autorun No.)สนับสนุน
สามารถกำหนดรูปแบบรหัสข้อมูลและรูปแบบเลขที่เอกสารได้สนับสนุน
สามารถกำหนดรูปแบบเลขที่เอกสารตามวันที่เดือนปีได้สนับสนุน
สนับสนุนรูปแบบวันที่ทั้ง พศ. และ คศ.สนับสนุน
สนับสนุนการทำงานหลายสกุลเงิน (Multi-Currencies)สนับสนุน
การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนแต่ละสกุลเงินแยกอัตราซื้อ-ขาย
แนบไฟล์ในหน้างานเอกสารสนับสนุน ไม่จำกัดจำนวนไฟล์
ประเภทไฟล์ที่สามารถแนบได้ไม่จำกัด
ขนาดไฟล์สูงสุดที่สามารถแนบได้< 2 GB.
การลากและวาง (Drag & Drop) จาก Windows Explorer เมื่อแนบไฟล์สนับสนุน เลือกได้แบบ Multiple Select
ค้นหาเอกสารแนบได้สนับสนุน
ระบบจัดซื้อ
ระบบวางแผนการจัดซื้อสนับสนุน
กำหนดเลือกเอกสารเพื่อนำมาจัดทำแผนการจัดซื้อได้สนับสนุน
มีรายงานแผนการสั่งซื้อที่สามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้สนับสนุน
มีระบบกรองและค้นหาข้อมูลในแผนการสั่งซื้อสนับสนุน
กำหนดแก้ไขตัวเลขสุดท้ายในแผนการสั่งซื้อได้สนับสนุน
สร้างใบสอบถามราคาหรือใบสั่งซื้อจากแผนการสั่งซื้อได้สนับสนุน
สามารถเปรียบเทียบราคาในใบสอบถามจากหลายผู้ขายได้สนับสนุน
สามารถแสดงประวัติราคาขณะจัดทำใบสั่งซื้อได้สนับสนุน
มีรายงานสรุปรายการสั่งซื้อสนับสนุน
สามารถตรวจสอบยอดค้างรับสินค้าในรายการสั่งซื้อได้สนับสนุน
สามารถทยอยรับเข้าสินค้าได้สนับสนุน
ใบรับสินค้าสามารถอ้างอิงใบสั่งซื้อได้สนับสนุน
ใบแจ้งหนี้สามารถอ้างอิงใบรับสินค้าหรือใบสั่งซื้อได้สนับสนุน
สามารถบันทึกรับสินค้าเข้าโดยอ้างอิงใบสั่งซื้อหลายใบได้สนับสนุน
สามารถบันทึกรายการใบแจ้งหนี้จาก Supplier ได้สนับสนุน
สามารถบันทึกรายการชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ได้สนับสนุน
สามารถแสดงรายการค้างชำระตามใบแจ้งหนี้ได้สนับสนุน
สามารถแสดงรายการประวัติการชำระเงินได้สนับสนุน
สามารถคำนวณต้นทุนสินค้าเข้าได้สนับสนุน
ปรับปรุงจำนวนสินค้าในคลังทันทีที่ทำการอนุมัติใบรับสินค้าหรือใบแจ้งหนี้สนับสนุน
สามารถบันทึกใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีจาก Supplier ได้สนับสนุน
สามารถออกรายงานภาษีซื้อรายเดือนได้สนับสนุน
ระบบคลังสินค้า
สนับสนุนการทำงานหลายคลังสินค้า (Multi-Warehouse)สนับสนุน
สามารถทำการโอนย้ายสินค้าระหว่างคลังสินค้าได้สนับสนุน
สามารถแก้ไขหรือปรับยอดในคลังสินค้าได้สนับสนุน
สามารถตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายย้อนหลังและแสดงเลขที่เอกสารที่เบิกจ่ายนั้นได้สนับสนุน
สามารถตรวจสอบการจ่ายของตามใบขอสั่งซื้อได้สนับสนุน, เฉพาะ Package ที่รองรับ
สามารถติดตามความเคลื่อนไหวสินค้าคงคลังได้สนับสนุน
สามารถดูรายงานสินค้าที่ไม่มีความเคลื่อนไหวตามช่วงเวลาที่ต้องการได้สนับสนุน
สามารถดูรายงานสินค้าคงเหลือได้ทั้งแบบแยกคลังสินค้าและรวมคลังสินค้าสนับสนุน
สามารถดูรายงานบัญชีต้นทุนสินค้าแยกตามประเภทการบันทึกบัญชีได้สนับสนุน
สามารถบันทึกข้อมูลการตรวจนับสินค้าได้สนับสนุน
สามารถแยกทำการตรวจนับเฉพาะคลังสินค้าที่ต้องการได้สนับสนุน
สามารถระบุวันที่ที่ต้องการปรับปรุงรายการสินค้าตามการตรวจนับได้สนับสนุน
สามารถแสดงรายงานตรวจนับสินค้าก่อนการปรับปรุงยอดสินค้าได้สนับสนุน
สามารถแสดงรายงานส่วนต่างสินค้าก่อนการปรับยอดได้สนับสนุน
สามารถทำรายการอื่นๆของระบบขณะทำการปรับยอดสินค้าได้สนับสนุน, ทำงานแบบ Background Process ระบบอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปรับยอดสต็อกสินค้าสามารถทำงานได้ปกติ
มีระบบเตือนเมื่อทำการเบิกต่ำกว่าจุดต่ำสุดที่กำหนดในคลังสินค้าสนับสนุน
มีระบบจองเบิกสินค้าในคลังตามลำดับก่อนหลังที่ทำเอกสารสนับสนุน
มีระบบแสดงยอดจอง, ยอดคงเหลือ และยอดที่สามารถเบิกจ่ายได้สนับสนุน
มีระบบป้องกันการเบิกจ่ายไม่ให้สต็อกสินค้าต่ำกว่าศูนย์สนับสนุน
มีระบบป้องกันข้อมูลคลังสินค้าไม่ให้แก้ไขได้จนถึงวันที่ที่ต้องการสนับสนุน
* ฟีเจอร์ที่แสดงในตารางอ้างอิงตาม Premium Package เป็นหลัก
DOWNLOAD